Regulamin

/
Regulamin

Present24 S.A. siedziba: ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
Bank: Santander Bank Polska S.A. numer rachunku: 56 1090 2851 0000 0001 2135 9877.
W tytule przelewu prosimy podać NUMER ZAMÓWIENIA, którego płatność dotyczy. 

Biuro Handlowe – miejsce odbiorów własnych oraz adres do korespondencji:
ul. Puławska 405 A

02-801 Warszawa

tel.: +48 22 863 53 03
fax: +48 22 863 33 99

opłaty za wysyłkę:
(podajemy informacyjnie gdyż w procesie składania zamówienia opłata w zależności od wybranego sposobu dostawy naliczana jest automatycznie, a system podaje łączną kwotę do zapłaty)
kurier – przedpłata 9,90 zł
kurier – pobranie 15,00 zł
poczta – przedpłata 20,00 zł
poczta – pobranie 48,00 zł

UWAGA!
Jeżeli przy odbiorze przesyłki okaże się, że opakowanie jest rozerwane lub nosi ślady otwierania, zawartość wydaje się być naruszona, wówczas prosimy, aby w OBECNOŚCI dostarczyciela lub pracownika poczty, sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY, NIE PRZYJMUJĄC towaru.

Regulamin sklepu present24.pl

I.Informacje ogólne
II.Zasady zamawiania 
III.Wysyłka i zapłata 
IV.Zwrot towaru i reklamacje 
V.Pozostałe ustalenia 

I. Informacje ogólne 
1.Właścicielem sklepu internetowego present24.pl jest Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 405a  NIP 5222989965, Regon 145492663 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremnr KRS 0000398288
Wysokość kapitału zakładowego 2 500 000 zł. Opłacony w całości.
2.Adres do korespondencji:
Present24.pl ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa
3.Biuro odbiorów własnych w Warszawie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 ul. Puławska 405 A
4.Korzystanie z serwisu/sklepu present24.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności.

II. Zasady zamawiania
1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: info()present24.pl
2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia, lub dokonanie ew potwierdzenia tekstu, treści wykonywanej dedykacji.
4. Zamówienia, których w przypadku ew wątpliwości, błędów itp., i nie opłacone nie będą realizowane przy braku możliwości ew kontaktu i weryfikacji
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, present24.pl niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
7. present24.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie present24.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
9. present24.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy. W przeciwnym wypadku wystawiane są paragony – dokumenty potwierdzające transakcje sprzedaży.

III. Wysyłka i zapłata
1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa ) lub firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień, lub pod adres wskazany w trakcie wypełniania formularza zamówień
2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do max 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy present24.pl Kupującym.

W pojedynczych sytuacjach może zdarzyć się, że termin realizacji będzie wydłużony. Jeżeli zależy Państwu na potwierdzeniu terminu realizacji zamówienia, prosimy o kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00) lub mailowo. Będziemy udzielać Państwu informacji na bieżąco.

3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru podawany jest każdorazowo w trakcie wyboru sposobu wysyłki podczas wypełniania formularza zamówienia.
4. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką spedytorowi przy odbiorze przesyłki, lub przelewem
5. W przypadku płatności „za pobraniem” formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
6. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

IV. Zwrot towaru i reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info()present24.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info()present24.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w ……………… Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


V Pozostałe ustalenia: 
Wszelkie przekazane dane osobowe, kontakty adresy pozostają wyłącznie w dyspozycji sklepu present24.pl. Przetwarzane będą wyłącznie w celach marketingowych sklepu. Mogą Państwo w każdej chwili modyfikować dane oraz mieć do nich wgląd.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk

Brak produktów w koszyku.